Bérleti feltételek

1.
Bérléshez szükséges dokumentumok:
Magánszemély esetén: személyi igazolvány, vezetői engedély, lakcím kártya, továbbá 2 db, a bérlő nevére szóló befizetett közüzemi számla másolata a bejelentett lakcímről és/vagy a letét összegének bankkártyával történő megfizetése.
Vállalkozások, cégek esetén: cégbejegyzési végzés, aláírási címpéldány, szükség esetén meghatalmazás a cég nevében eljáró, illetve a bérautót átvevő személy részére.
2.
A bérlő köteles 100. 000.- Ft letéti díjat (CASCO önrész) fizetni, melyet a bérautó sérülésmentes leadásakor visszatérítünk.
3.
A bérautók kötelező és CASCO biztosítással rendelkeznek. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás terhére elszámolt kár esetén, a Bérbeadó jogosult – számla ellenében – káreseményenként egyszeri 50.000.- Ft + áfa összegű átalánydíjat a Bérbevevő részére felszámítani. CASCO biztosítás terhére elszámolt káresemény esetén a biztosítási önrész minimum 100. 000.- Ft vagy 10 %.
4.
A bérautó átadása tele tankkal történik, és a bérleti idő leteltével szintén tele tankolva kérjük leadni.
5.
A bérautók átadása/ átvétele előre egyeztetett időpontban, és helyen történik. Igény szerint lehetőség van munkaidőn túl is igénybe venni szolgáltatásainkat. Győr és közigazgatási határain belül a bérautók kiszállítása díjmentes.
6.
Minimális bérleti időtartam 1 nap. Egy bérleti nap 24 órából áll, mely a bérautó felvételével kezdődik. A bérautó leadásakor 1 óra türelmi időt biztosítunk. A bérbeadó késedelem nyomán egy újabb teljes bérleti napot számít fel.
7.
A bérautók az Európai Unió országaiban korlátozás nélkül igénybe vehetők, egyéb országokba a bérbeadó külön engedélye szükséges.
8.
Objektív felelősségvállalási nyilatkozat: Magyarországon a gépjármű tulajdonosa/ üzemben tartója felelőssé tehető a tulajdonában lévő gépjárművel elkövetett szabálysértésekért. A hatóság a közlekedési szabályok megsértését különös szigorral szankcionálja. Kérjük, hogy tartsa be a sebességkorlátokat és a KRESZ egyéb előírásait.
Az autókölcsönzőkre kötelezettség hárul, mely szerint a bérleti szerződés mellékletét képező bizonyító erejű okirattal (nyilatkozat) bizonyítani kell, hogy az adott időpontban ki használta a gépjárművet. A használó adatait át kell adni a hatóságnak, aki a jogszabály alapján eljár, és gondoskodik a büntetés beszedéséről. Objektív felelősségvállalási nyilatkozat
A bérleti feltételekről/szerződésről további, részletes tájékoztatás a mellékelt dokumentumokban olvasható.
Bérleti szerződés (érvényes 2019.01.31-ig)
Bérleti szerződés (érvényes 2019.02.01-től)